Aktuellt & länkar


Länkar, bildterapilänkar, kreativ bild för personlig utveckling, bildpsykoterapi

Länkar

www.viriditas.se (ny hemsida om min bildterapeutiska verksamhet) www.petragunnarsson.se (Konstsida)

C-uppsats; Den helande bilden Petra Gunnarsson 2008 (klicka för att ladda ner pdf)

www.bildterapi.se (SRBt, Svenska riksförbundet för bildterapeuter)

http://www.niarte.nu/ (Bildterapiinstitutet Niarte)

www.skrivhalsan.se (Ann Westermark, Kreativt skrivande och Skrivterapi)

www.berg-frykholm.se (Bokförlaget Bergsäker)

Litteraturtips:

Wide, Kenneth., Bildens helande kraft, 2005, Mareld

Berg-Frykholm, Annika., Självbilder , att komma vidare genom skapande, Bergsäker

Westermark, Ann., Författarkortleken och boken Skrivhjärtat

May, Rollo., Modet att skapa, Natur och Kultur

Tudor-Sandahl, Patricia., En given väg, Wahlström o Widstrand

Cullberg, Weston, Marta., Från skam till självrespekt, Natur och Kultur

Jung, Carl G., Människan och hennes symboler, forum

Cassou/Cubley., Life paint and passion

Skov, Vibeke., Be-Coming creative

Robbins, Arthur., The artist as therapist

Wadeson, Harriet, The dynamics of art psychoterapy, 1987, John Wiley o Sons