Om bildterapi


KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERABildterapi skiljer sig från andra psykoterapiformer genom att man på ett konkret sätt jobbar med att återupptäcka kreativitet, nyfikenhet, lek och livslust.

Samtidigt som metoden är lekfull går processen ofta snabbt på djupet, men inom trygga ramar då bildarbetet både är härbärgerande och transformerande. Det öppnar upp för att kunna se saker ur nya perspektiv och konkretisera vad som behöver förändras.

Bildterapi passar människor i alla åldrar och kan vara ett hjälpmedel för den som intellektualiserar likväl som för den som inte behärskar språket eller saknar ord för sina känslor.
Det behövs inga förkunskaper för att kunna teckna och måla, utan det är det spontana bilduttrycket som eftersträvas, utan värdering och prestationskrav. Bildterapi handlar om att måla med magen och hjärtat, att låta de inre bilderna få ett uttryck.

I bildterapi arbetar man en stor del av tiden med att måla och på annat sätt forma, omforma och skapa. Vanligt är också att jobba med lera och collage. Efter det skapande arbetet samtalar man med terapeuten om vad som blivit till. Hur det känns efteråt och hur det var under tiden som det skapande arbetet pågick. Vad det är som man ser i bilden och formen när den blivit klar, kanske är det inte det som man först trodde? Bildterapeuten hjälper till genom att ställa frågor men tolkar inte bildens betydelse. Utgångspunkten är att det alltid är den som har skapat målningen eller formen som har svaret. Det är i samtalet kring bilden med terapeuten och med bilden som en spegel som en vidare utveckling kan ske.

Bildterapi används både i psykoterapeutiskt syfte och som en metod för personlig utveckling, som ett sätt att söka kunskap om sig själv, sin situation och hur man kan komma vidare. Det kan också vara ett lekfullt sätt att komma i kontakt med sitt inre flöde och kreativitet.