Hälsa och rehabilitering


Att arbeta med hälsa och rehabilitering genom bildterapi skiljer sig från andra terapiformer eftersom man aktivt jobbar med att återupptäcka kreativitet, nyfikenhet, lek och livslust.

HälsaMetoden lämpar sig väl för var och en som är intresserad av personlig utveckling som till dem som varit långtidssjukskrivna på grund av stress och psykisk utmattning, men även för personer som på grund av sjukdom eller olycksfall har fått nedsatt arbetsförmåga, eller för dem som efter lång frånvaro är på väg tillbaka in i arbetslivet.

När allting är så föränderligt som det är för många i dagens samhälle så ökar behovet av att konkret få arbeta med händerna utifrån kroppen och känslan. Här kan bildterapi vara en tillgång genom att kunna tillgodose en del av den stora kreativa längtan som alltfler ger uttryck för. Samtidigt som metoden upplevs som lekfull går processen ofta snabbt och på djupet, men inom trygga ramar då bildarbetet både är härbärgerande och transformerande. Det öppnar upp ögonen för att kunna se saker ur nya perspektiv och konkretisera vad som behöver förändras.

Det fria bildskapandet föder nya lösningar, tydliggör och spar tid och har därför blivit en allt vanligare metod inom bland annat företagshälsovård.

Det kan också vara givande att arbeta med bildterapi mer teambetonat, tillsammans med andra yrkesgrupper som med läkare, kuratorer, sjukgymnaster, psykologer, socionomer, andra psykoterapeuter med kreativ inriktning så som symboldrama, skrivterapi, ridterapi, samt med terapeutiskt trädgårdsarbete.
Bildterapeutiskt arbete i ett vårdteam utgår ifrån en gemensam vårdplan och en helhetssyn för klienten eller klientgruppen, antingen i ett rehabiliteringssyfte eller som friskvårdsarbete för olika personalgrupper.

De bildterapeutiska metoderna lämpar sig både i längre och kortare terapier, för personlig utveckling och friskvård individuellt och i grupp.