Om Petra


Petra Gunnarsson, bildterapi, kreativ bild för personlig utveckling, bildpsykoterapi, konstkurser KinnekulleJag heter Petra Gunnarsson och arbetar med Bildterapi, kurser, konstprojekt samt eget konstnärligt arbete. Det finns många vägar till helande, transformation och utveckling. Olika terapiformer kan fungera lika bra beroende på person, bakgrund och orsak. Bildens väg är dock min väg och jag brinner för att dela med mig av kreativitetens läkande kraft.

Jag tror att alla människor bär på en kreativ längtan, att kunna skapa och omforma. För detta behöver vi inte vara konstnärer. Det är ett mänskligt behov som berör alla människor. Genom att arbeta med bilder och symboler når vi det som ligger före och bortom orden. Att utan kritisk blick få vara fria från prestationskrav och under trygga ramar kasta loss det kreativa flödet tror jag kan vara givande för de flesta människor. De bildterapeutiska metoderna och arbetet med symboler kan fungera som en bro att nå dit.

Min egen bakgrund är konstnärens. Jag har utbildat mig till cert. Bildterapeut med grundläggande psykoterapeutkompetens steg – 1 (psykodynamisk grund) vid Bildterapiinstitutet Niarte i Brevens bruk. Jag har därifrån också anammat ett integrativt synsätt på bildterapi där man ser till det användbara hos olika teorisystem och metoder, bara de underlättar, förtydligar och stöder den kommunikativa dialogen och den terapeutiska processen. Bilden reduceras inte till ett verktyg och metod för en övergripande teori, utan teorin kan i stället användas som ett meningsfullt verktyg för att förstå bilduttrycket och klienten.

Vidare har jag en fil. Kand. i Jungiansk psykologi ( Högskolan i Gävle). C.G. Jungs analytiska psykologi är inriktad på ett helande av människan bland annat genom att arbeta med symboler och drömmar. Jungs avsikt var att hjälpa människorna på ett sådant sätt att de blir i stånd att mera effektivt hjälpa sig själva. Ett synsätt som jag delar och vill dela med mig av.

Petra Gunnarsson är född 1969 och uppvuxen i Mariestad. Hon var under många år verksam i Göteborg men återvände till Skaraborg 2008, först till Hjo och därefter vidare till vackra Kinnekulle i närheten av Lidköping och Vänern.

Petra är bild- och formkonstnär samt certifierad Bildterapeut med grundläggande psykoterapeutkompetens, steg – 1. Med en Fil.Kand. i Jungiansk psykologi och universitetsstudier i Arkeologi, Etnologi samt tvärvetenskapliga museionstudier.
Petra arbetar även som gästlärare (bland annat på Bildterapiinstitutet Niarte, Brevens Bruk och Symbolon i Göteborg) och som kursledare med måleri och bildterapi, samt med olika konstprojekt. Petra Gunnarsson var en av initiativtagarna samt projektledare och konstansvarig för Hjo konsthall sedan start 2009-2012. (Är ansluten till KRO, konstnärerenas riksorganisation och SRBt, Svenska riksförbundet för bildterapeuter).